A A A

Raport nt. „Kierowcy komunikacji miejskiej – perspektywy i zagrożenia”.

Raport odpowiada na pytania dlaczego pogłębia się deficyt kierowców komunikacji miejskiej i czy obecnie pracujący otrzymali dostateczną pomoc i gwarancję stabilności zatrudnienia od Państwa. Lektura skierowana jest do kierowców, pracodawców oraz decydentów.

Raport może być pomocny w pracach branży nad przyszłymi projektami skierowanymi do Rządu, Posłów i Komisji Sejmowych.

Zawarta w nim jest również część regulacji prawa z którymi występowaliśmy do MIR i innych urzędów. W dokumencie znajduje się wiele informacji, które mogą być przydatne kierowcom oraz pomogą zrozumieć im pewne aspekty zawarte w przepisach prawa pracy.

 

Mgr inż. Marcin Wróbel – Specjalista do spraw projektowania, organizowania i zarządzania procesami transportowymi. Wykładowca, coach z zakresu stosowania przepisów obowiązujących w przewozie drogowym. Ekspert branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych. Członek Honorowy Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców. Reprezentant strony społecznej w Komisjach i Podkomisjach Sejmowych.

 

 

 

Pobierz plik raportu w PDF