A A A

ZARZĄD KRAJOWY

 

Skład Zarządu VI Kadencji (po wyborach w dn. 13-14.01.2024 r.)

 

Przewodniczący Zarządu - Zenon Kopyściński -    tel. 600373517

Z-ca Przewodniczącego -   Paweł Paluch -  tel. 502136680

Z-ca Przewodniczącego -   Michał Kania - tel. 606 666 857

Sekretarz -                           Kazimierz Jaczewski - tel. 506198148

Skarbnik -                            Wojciech Sędziak -  tel.  606922855

 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji - Maciej Chmieliński

Członek Komisji -               Katarzyna Wawer

Członek Komisji -               Jarosław Gackowski