A A A

Przystąp do nas

 

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego?

Kierowcy !
W ciągu ostatnich kilku lat systematycznie pogarszają się warunki pracy i płacy kierowców pracujących w firmach działających na rynku przewozów. Dotyczy to zarówno firm dokonujących przewozów krajowych jak też międzynarodowych, towarowych czy też osobowych. Potwierdzają to oficjalne raporty Ministerstwa Transportu i GUS. My kierowcy, znamy to na co dzień z drogi. Coraz częściej skandalicznie niskie płace lub ich nie wypłacanie, zatrudnianie niezgodnie z przepisami prawa pracy, przymuszanie przez pracodawców do kombinowania z czasem pracy, niegodne XXI wieku warunki socjalne, niewypłacalnie należnych diet czy też na koniec arogancja niektórych pracodawców "obniżających na naszych pensjach koszty swojej działalności" powoduje, że coraz częściej i coraz większa rzesza nas albo traci pracę, albo traci godność chcąc zapewnić swoim rodzinom choćby minimalny standard życia.

TAK BYĆ NIE MUSI ! By skutecznie bronić naszych praw i interesów założyliśmy w roku 2000 Niezależny Związek Zawodowy Kierowców - bo w jedności siła. Sześcioletnie doświadczenie w działaniu potwierdziło słuszność tego kierunku naszego myślenia. By nie rozpisywać się nadmiernie o naszych sukcesach, osiągnięciach czy też działaniach, krótka konstatacja pozwalająca nas poznać;

  • jesteśmy najszybciej i najprężniej rozwijającym się branżowym związkiem zawodowym w Polsce,
  • jesteśmy skuteczni bo np. od roku 2004 nie przegraliśmy ani jednej sprawy sądowej w sprawach z pracodawcami wynikającymi ze stosunku pracy,
  • jesteśmy kompetentni - Zarząd Związku i działacze jego struktur to wszechstronnie przygotowani i dobrze wyszkoleni działacze, na bieżąco rozwiązujący nawet najtrudniejsze problemy prawa pracy, sprawy wynikające z łamania przez pracodawców czasu pracy czy też ustawy o transporcie drogowym; dość powiedzieć, że jako jedyny polski związek kierowców potykaliśmy się o diety w Trybunale Konstytucyjnym,
  • jesteśmy znani i uznani - do nas zwraca się np. Ministerstwo Transportu o opinię wydawanych aktów prawnych, jako jedyny polski związek zawodowy kierowców mamy podpisaną międzynarodową umowę z niemieckim związkiem zawodowym kierowców KFG o wzajemnej ochronie własnych członków w kraju drugiego partnera, mamy w Polsce wyłączność ochrony prawnej DAS.
  • jesteśmy jak Wy kierowcami, którzy bardzo ciężko pracują dla Was. W większości jest to praca społeczna o tym też powinniście wiedzieć. Wasze składki nie idą na żadne pensje czy inne profity działaczy. Zasilają Związek w środki pozwalające mu działać.

Więcej informacji o nas można uzyskać na pozostałych stronach. Warto też przed podjęciem ostatecznej decyzji o przystąpieniu do Związku zapoznać się z naszym Statutem. Potem już wystarczy wypełnić Deklarację i postępować zgodnie z zapisaną w niej instrukcją. Deklarację prosimy wypełniać literami drukowanymi i przesłać ją po podpisaniu na adres Zarządu Krajowego - najlepiej listem poleconym.

 

Pamiętaj ! Związek Zawodowy działa jak ubezpieczenie - najpierw należy do niego przystąpić, by potem móc korzystać z przywilejów płynących z przynależności. Ze względu na charakter pracy kierowcy warto zastanowić się nad sposobem przesyłania składek członkowskich. Poza pierwszym razem, proponujemy przesyłanie składek za okresy półroczne lub roczne. Wiemy z praktyki, że tak jest najwygodniej i najtaniej przede wszystkim dla kierowcy. Jeżeli zdecydowałeś się - to witamy w naszych szeregach.


Zarząd Krajowy