A A A

Łamanie praw pracowniczych w INTRA S.A. w Iłowej, woj.lubuskie

informacja własna

luty 2010

 

Pragniemy poinformować, że w związku z trudną sytuacją naszej zakładowej organizacji związkowej przy INTRA S.A. w Iłowej oraz jej Zarządu Zakładowego w ramach interwencji wobec tego co się dzieje w tej Spółce wystosowaliśmy pisma do organów władz państwowych i wojewódzkich:


- Prezydenta RP, który zgodnie z art. 126 Konstytucji RP czuwa nad jej przestrzeganiem,
- Prezesa Rady Ministrów stojącego na czele Rady Ministrów, która zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji RP zapewnia wykonanie ustaw,
- Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego,
- Marszałka Sejmu,
- Marszałka Senatu,
- Ministra Sprawiedliwości,
- Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego.

Poinformowaliśmy o tym Dział Społeczny Polskiej Agencji Prasowej S.A. a także wystąpiliśmy z pismem do Telewizji Polskiej do Programu Pani Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” z prośbą o zrealizowanie programu, w którym przedstawionoby zaistniałą w tej Spółce sytuację.

W obecnej chwili Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny skierował naszą interwencję do rozpatrzenia przez Prokuraturę Krajową. Oczekujemy na odpowiedź pozostałych instytucji. Na stronie załączamy również pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej RP. Pisma podobnej treści zostały wystosowane do pozostałych organów państwowych i wojewódzkich.

Zarząd Krajowy NZZ Kierowców wystosował również do Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydział Karny prywatny akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Zarządu „INTRA” S.A. w Iłowej.

Podobne przypadki łamania praw pracowniczych polegających m.in. na swobodzie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych oraz dyskryminowania władz Związku i ich członków będziemy publikować na naszej stronie internetowej a także będziemy informować stosowne organy władz państwowych i wojewódzkich oraz media.

Pismo do Prezydenta RP w sprawie INTRA S.A.