A A A

Informacja Ministerstwa Infrastruktury nt. „zielonych strzałek”

Ministerstwo Infrastruktury

28.11.2007 r.

 

Biuro Informacji i Promocji informuje, że Ministerstwo Infrastruktury, prowadzi prace dotyczące możliwości dalszego stosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym zieloną strzałką (sygnalizatorów S-2) na skrzyżowaniach, gdzie występuje kolizja z innymi strumieniami uczestników ruchu (pieszych i pojazdów). Resort podjął tą decyzję w związku z licznymi opiniami ogólnopolskiego środowiska osób i instytucji bezpośrednio zajmujących się zarządzaniem ruchem m.in. w dużych i średnich miastach oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym odzwierciedlanym w licznych publikacjach prasowych.

W Ministerstwie przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Projekt rozporządzenia regulującego przedmiotową sprawę znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl oraz www.mt.gov.pl., a także tutaj oraz uzasadnienie.

 

Żródło: http://www.mt.gov.pl