A A A

Związki Razem ! - pikieta pod Sejmem PR

informacja własna

5 listopada 2008 r.

 

"Związki Razem !" - pod takim hasłem odbyła się pod Sejmem RP pikieta, która potem przeszła pod Urząd Rady Ministrów.

W związku z przyjęciem przez rząd projektu ustawy o emeryturach pomostowych dla osób pracujących w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związkow Zawodowych, OPZZ oraz NSZZ "Solidarność" zorganizowały pikietę, będącą wyrazem społecznego niezadowolenia z faktu łamania zasad dialogu społecznego w Polsce, w tym również dialogu prowadzonego w zakresie projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pokazały jedność ruchu związkowego w obronie praw i godności pracowniczych, a jednocześnie wykazały niezadowolenie z faktu łamania zasad dialogu społecznego w Polsce, w tym również dialogu prowadzonego w zakresie projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

Nam też nie jest obojętna sytuacja większości osób tracących - poprzez wejście w życie przyjętego przez rząd projektu ustawy o emeryturach pomostowych - prawa do wcześniejszych emerytur. Dlatego My także tam byliśmy. Swoją obecnością protestowaliśmy przeciwko traktowaniu nas, kierowców, jak taniej siły roboczej, niewolników i odrzuceniem propozycji strony związkowej, aby do wykazu prac o szczególnym charakterze dopisać "Prace kierowców wykonujących przewozy w ramach transportu drogowego". Nie zgadzamy się z argumentami strony rządowej oraz pracodawców, że "praca ich nie zawiera w sobie elementu zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w skali przekraczającej tego rodzaju zagrożenie łączące się z prowadzeniem pojazdu przez każdego kierowcę, uczestniczącego w ruchu drogowym, ponieważ nie wiąże się z transportem większej liczby osób."

Całkowicie zgadzamy się z tezami i argumentami zawartymi w komunikacie Forum Związków Zawodowych odnoszącego się do konferencji Premiera Rządu RP na temat dialogu społecznego prowadzonego w zakresie projektu ustawy o emeryturach pomostowych. W/w komunikat stwierdza:

"...w ramach tych prac strona rządowa i pracodawcy od samego początku nie wykazywali woli jakiegokolwiek kompromisu, a także woli porozumienia w zakresie uprawnień do emerytur pomostowych, oczekując jednocześnie wszelkich ustępstw od przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych.

Nie dziwi nas postawa przedstawicieli organizacji pracodawców, albowiem dla nich najważniejsze są względy czysto finansowe. W tej sytuacji zdrowie i życie pracowników narażonych na niekorzystne czynniki związane z wykonywaniem niektórych zawodów, których wykonywanie winno dawać możliwość skorzystania z prawa do emerytur pomostowych odchodzi na dalszy plan.

Dialog społeczny, o którym wspomina Premier Polskiego Rządu w większości polegał na arbitralnym rozstrzyganiu wszelkich kwestii, a przede wszystkim wskazywanie, jakim grupom zawodowym należy przyznać prawo do skorzystania z "dobrobytu" emerytur pomostowych. Z całą stanowczością stwierdzamy, że ograniczając uprawnienia niektórych grup zawodowych przedstawiciele Rządu kierowali się jedynie kryteriami ilościowo-finansowymi, nie biorąc pod uwagę jakichkolwiek kryteriów medycznych. Argumenty merytoryczne poparte ekspertyzami medycznymi przedstawiane przez organizacje związkowe, w tym też Forum Związków Zawodowych na samym początku były w całości odrzucane. (...)"


Cały komunikat na stronie Forum Związków Zawodowych.

My na proteście Protest1
Protest2 Protest3