Petycja do Ministra transportu p. S.Nowaka - Niezależny Związek Zawodowy Kierowców