A A A

Ocena służb kontrolnych transportu drogowego w UE

informacja GITD

styczeń 2010

 

Complaint Desk - Ocena służb kontrolnych transportu drogowego w UE

 

W lipcu br. z inicjatywy organizacji: Europejska Kontrola Drogowa, której członkiem jest Inspekcja Transportu Drogowego, utworzono system "Complaint Desk" służący określeniu skali problemu występowania praktyk nakładania przez służby kontrolne kar niewspółmiernie wysokich do popełnionego naruszenia. W przedmiotowej sprawie Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego wystosował do organizacji zrzeszających przedsiębiorców transportowych i kierowców transportu drogowego pismo informacyjne w którym promowano korzystanie z systemu.

Formularz sporządzono wyłącznie dla celów statystycznych, a jego wypełnienie nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.

Jednak tylko uczestnictwo w tego typu projektach pozwala na uzyskanie informacji, mających fundamentalne znaczenie dla przyszłego ujednolicenia tak zasad działania formacji kontrolnych jak i systemu sankcji na terenie Europy.

Otwórz formularz oceny przeprowadzonej przez służby kontrolne Państw Członkowskich.