A A A

Kierowcy z wyrokiem znowu w zawodzie

 Kierowca, majacy wyrok może znowu wrócić do zawodu. Umozliwia to nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.z 2012 poz.1265 z póżn. zmianami), która weszła w życie 15 sierpnia 2013 r. Nowe przepisy dostosowują polskie ustawodawstwo do unijnego w zakresie wykonywania działalnosci przewozowej.


Zmieniony został Art. 5 w/w Ustawy, który w tej chwili zakazuje tylko zatrudniać kierowców z sądowym zakazem wykonywania zawodu kierowcy. Jeżeli takiego prawomocnego orzeczenia sądowego nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie by nadal wykonywać zawód kierowcy.

 

czytaj także: Masz wyrok? Możesz wrócic do zawodu kierowcy.

 

 

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. - tekst ujednolicony - sierpień 2013 r.

 

porównaj takze dotychczasowe brzmienie Ustawy o transporcie drogowym (do lipca 2013 r.)