A A A

Zarząd Krajowy

 

Skład Zarządu IV Kadencji (wybory w dniach 30-31.05.2015r.)

 

Przewodniczący Zarządu - Zenon Kopyściński -    tel. 600373517

Z-ca Przewodniczącego - Henryk Stefańczak -  tel. 501104228

Sekretarz - Jacek Krzysztoszek

Skarbnik - Wojciech Sędziak -  tel.  606922855

 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji - Maciej Chmieliński

Członek Komisji - Zbigniew Barszczewski

Członek Komisji - Jarosław Gackowski