A A A

Zarząd Krajowy

 

Skład Zarządu V Kadencji

 

Przewodniczący Zarządu - Zenon Kopyściński -    tel. 600373517

Z-ca Przewodniczącego - Paweł Paluch -  tel. 502136680

Sekretarz - Kazimierz Jaczewski - tel. 506198148

Skarbnik - Wojciech Sędziak -  tel.  606922855

 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji - Maciej Chmieliński

Członek Komisji - Zbigniew Barszczewski

Członek Komisji - Jarosław Gackowski