A A A

Przeds.Kom.Beskidzkiej S.A. Bielsko- Biała

Organizacja Zakładowa przy Pprzedsiębiorstwie Komunikacji Beskidzkiej S.A.
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie


tel. +48 501 535 818

 

Skład Zarządu Zakładowego po wyborach w dn. 13-14.01.2024 r.

1.  Przewodniczący -                 Andrzej Faber
2.  Z-ca Przewodniczacego   -  Rafał Tatoń
3.  Skarbnik -                             Roman Wieczyński

 

 

Zakładowa Komisja Rewizyjna

1.  Przewodnicząca Komisji  -  Agnieszka Złoch
2.  Członek Komisji  -                Grzegorz Sobieski