A A A

O nas

Trochę historii, czyli jak to się zaczęło...

 

Pierwsza organizacja, która była zaczątkiem związku powstała w 2000 r. w MZA w Warszawie. Jak większość powstałych w ostatnich 10 latach w MZA nowych związków zawodowych także NZZ Kierowców powstał z rozpadu WZZK RP w wyniku niezadowolenia części działaczy na niekompetencję, nepotyzm i arogancję jego Zarządu względem swoich członków.

 

Czas pokazał, że był to krok słuszny. W ciągu niespełna jednej czteroletniej kadencji, dzięki cierpliwej pracy od podstaw powstał związek zawodowy zupełnie nowej jakości. Wzorując się na europejskich związkach zawodowych w zakresie organizacji i przygotowania merytorycznego dziś możemy powiedzieć z całą satysfakcją, że nasi czołowi działacze są formatu daleko wykraczającego poza wyznaczone w Polsce standardy. A na pewno mogą być niedoścignionym wzorem kompetencji dla innych związków zawodowych działających w MZA Sp.z o.o. Bardzo ważną sprawą jest też fakt, że zaczynając od zera w ciągu bardzo krótkiego czasu staliśmy się organizacją reprezentatywną, tj zrzeszającą ponad 10% załogi MZA. Daje nam to szereg przywilejów i uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy, których nie mają inni. W naszej Spółce są jedynie trzy takie organizacje. Dwa związki pracowały na to od 1980 i 1989 roku my zaledwie od roku 2000. To pokazuje potrzebę zrzeszania się kierowców w organizacji branżowej, ale także naszą prężność. Pozostałe związki zawodowe działające w MZA Sp. z o.o. nie posiadają statusu reprezentatywności. To z kolei pozwala nam na branie udziału w dialogu nie tylko z naszym pracodawcą, ale także z właścicielem tj. "miastem". Dziś nic ważnego w Spółce i w "mieście" a dotyczącego MZA nie dzieje się bez konsultacji z nami. To nasza siła i rzeczywisty wpływ. Związek bardzo wiele robi dla pracowników. Bardzo długo można by wymieniać tu nasze sukcesy. Przypomnieć jednak może należy tu fakt, że to my pierwsi pokazaliśmy pracownikom MZA możliwość tańszego i lepszego niż w SUS-ie wypoczynku. Po kilku latach niektórzy już o tym zapomnieli...

 

A jak jest teraz...

 

Związek działa oczywiście także poza MZA. Jesteśmy organizacją o zasięgu krajowym, zrzeszającą kierowców i pracowników działających na rzecz transportu. Koncentrujemy się nie tylko na autobusowej komunikacji publicznej krajowej i międzynarodowej. Mamy także w swoich szeregach taksówkarzy i kierowców ciężarówek - tych małych i tych największych. W Warszawie obecni jesteśmy prawie we wszystkich firmach pracujących na rzecz "miasta" w ramach komunikacji miejskiej, będąc tam niekiedy jedynym działającym związkiem zawodowym. Umacniając swą pozycję w ruchu związkowym Polski, Związek nasz stał się jednym z założycieli Forum Związków Zawodowych. Reprezentatywność, kompetencja, aktywność w strukturach Forum ZZ oraz rzeczywiste zaangażowanie w sprawy pracownicze naszych członków, czynią z nas prawdziwego partnera dialogu społecznego nie tylko z pracodawcami, ale także z władzami lokalnymi i najwyższymi.

 

Nasze cele...

 

Cele naszego Związku zawarte są w III Rozdziale Statutu oraz w Uchwale programowej przyjętej na IV Krajowym Zjeździe Delegatów NZZ Kierowców.