A A A

TRAWOS Polkowice

Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Transportowo - Sprzętowym TRAWOS Sp.z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 177
59-300 Lubin
woj. dolnośląskie

siedziba organizacji:
59-100 Polkowice,
ul.Krzywa 3

tel.kontaktowy: 76 8479270

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

1.  Przewodniczący   -  Jerzy Wywiał    tel. 0-661300062   
2.  Z-ca Przewodniczącego   -  .......... 
3.  Członek Zarządu   -  Zbigniew Czuczoła

 

Zakładowe Zebranie Deklegatów podjęło decyzję o niewybieraniu Komisji Rewizyjnej.

 

Przedstawiciele Związku w strukturach firmy

Jerzy Wywiał - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy