A A A

PKS Bielsko-Biała

Organizacja Zakładowa przy PKS Bielsko-Biała

ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

tel./fax 0-33 829 53 72

 

Skład Zarządu III kadencji

1.  Przewodniczący   -  Stanisław Pach 
2.  Z-ca Przewodniczacego   -  Jan Pastor 
3.  Skarbnik               -  Kazimierz Tanistra
4.  Członek Zarządu   -  Rafał Tatoń

 

 

Zakładowa Komisja Rewizyjna

1.  Przewodniczący Komisji  -  Ryszard Bem
2.  Członek Komisji         -  Andrzej Gibas
3.  Członek Komisji         -  Marcin Duda