A A A

MZK Bielsko-Biała

Organizacja Zakładowa przy MZK Bielsko-Biała

ul. Długa 50
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

tel./fax 0-33 814 35 11 wew. 217

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

1.  Przewodniczący     -  Jan Szlagor 
2.  Z-ca Przewodniczącego   -  Fryderyk Sieradzki 
3.  Z-ca Przewodniczącego   -  Antoni Pietrusiak 
4.  Sekretarz            -  Józef Siąkała 
5.  Skarbnik             -  Mieczysław Kanik 
6.  Członek Zarządu  -  Wiesław Bydłoń 
7.  Członek Zarządu  -  Wiesław Klupaty 
8.  Członek Zarządu  -  Józef Pieronkiewicz

 

Zakładowe Zebranie Deklegatów podjęło decyzję o niewybieraniu Komisji Rewizyjnej.

 

Przedstawiciele Związku w strukturach firmy

Józef Pieronkiewicz  -  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy