A A A

MPK Radom

Organizacja Zakładowa przy MPK w Radomiu

ul. Wjazdowa 4 Radom

 

Skład Zarządu Zakładowego:

 

Przewodniczący - Grzegorz Gadaj

Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Kaszuba

Z-ca Przewodniczącego - Maciej Mazurkiewicz