A A A

Arriva Warszawa

Organizacja Zakładowa przy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
 

Skład Zarządu Zakładowego:

 

Przewodniczący - Michał Kania

Z-ca Przewodniczącego - Mirosław Przesmycki

Z-ca Przewodniczącego - Grzegorz Nowicki

Skarbnik - Katarzyna Wawer

Sekretarz -  Adam Rymski

Członek zarządu - Bogdan Twarowski

 

kontakt:    nzzk.arriva@gmail.com