A A A

VEOLIA Transport

Organizacja Zakładowa przy Veolia Transport Sp. z o.o. Toruń

 

z siedzibą w:

ul.W.Pola 2
38-300 Gorlice
woj. małopolskie

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

1.  Przewodniczący   -  Bogusław Czyrkiewicz    tel. 0-668 322 210    e-mail:   nzzkbogdan@op.pl
2.  Z-ca Przewodniczacego   -  Eugeniusz Fenio
3.  Z-ca Przewodniczacego   -  Bogumiła Galiszewska
4.  Skarbnik              -  Ryszard Mruk
5.  Sekretarz            -  Czesław Matuszewski
6.  Członek Zarządu   -  Wiesław Pater
7.  Członek Zarządu   -  Maciej Stach

 

Zakładowa Komisja Rewizyjna

1.  Przewodniczący Komisji  -  Anna Janikowska
2.  Członek Komisji         -  Stefania Hebda
3.  Członek Komisji         -  Tomasz Chrząścik