A A A

PKS Przemyśl Sp. z o.o.

Organizacja Zakładowa przy PKS Przemyśl Sp.z o.o.

 

ul. Dworskiego 106
43-300 Przemyśl
woj. podkarpackie

tel./fax 0-16 678 36 44

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

 

1.  Przewodniczący   -  Ryszard Bednarski    tel. 887366491
2.  Z-ca Przewodniczącego   -  Adzisław Antochów 
3.  Skarbnik              -  Wiesław Goleniowski 
4.  Sekretarz            -  Stanisław Pich 
5.  Członek Zarządu   -  Jan Noga 
6.  Członek Zarządu   -  Janusz Binko

 

Zakładowa Komisja Rewizyjna

 

1.  Przewodniczący Komisji  -  Zbigniew Browarny 
2.  Członek Komisji         -  Adam Cielecki 
3.  Członek Komisji         -  Mieczysław Sieńko