A A A

PKM Czechowice-Dziedzice

Organizacja Zakładowa przy PKM Czechowice-Dziedzice

ul. Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
woj. śląskie

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

1.  Przewodniczący   -  Bogdan Kurzawa     tel. 0-695754679    e-mail:   nzzkierowcow@gmail.com
2.  Z-ca Przewodniczacego   -  Leszek Giertler 
3.  Sekretarz              -  Jan Szpoczek

 

Zakładowa Komisja Rewizyjna

1.  Przewodniczący Komisji  -  Aleksander Michalczak
2.  Członek Komisji         -  Ewa Stolarz 
3.  Członek Komisji         -  Józef Studnicki