A A A

K A Świnoujście

Organizacja Zakładowa przy KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA Sp.z o.o.

ul. Kołłątaja 4a
72-600 Świnoujście
woj. zachodniopomorskie

 

Zarząd Zakładowy III Kadencji (od listopada 2008 r.)

1.  Przewodniczący   -  Krzysztof Kańdzia    tel. 0-605921393 
2.  Z-ca Przewodniczącego   -  Jerzy Lewankowski 
3.  Z-ca Przewodniczącego   -  Grzegorz Zdańkowski    e-mail:   zdankowski@op.pl


Zakładowe Zebranie Deklegatów podjęło decyzję o niewybieraniu Komisji Rewizyjnej.