Pismo z dnia 18 stycznia 2016 r. do Pani Premier Beaty Szydło - Niezależny Związek Zawodowy Kierowców