A A A

D.A.S.

Ochrona prawna kierowców

 

Nie ma kierowcy, który choćby raz w ciągu swojego życia zawodowego nie był uczestnikiem zdarzenia drogowego z innym pojazdem lub pieszym. Ponadto wykonując usługi przewozowe wielokrotnie narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zarzuty, szykany i pomówienia ze strony: spedytorów, odbiorców przewożonych przez nas towarów, przewożonych pasażerów, innych uczestników ruchu drogowego, czy też w końcu ITD lub Policji. Znacie to przecież z własnego doświadczenia. Rozstrzygnięcie sporów wynikłych na tym tle wymaga niekiedy (nieprzyjemnego na ogół dla kierowcy) stawienia się w WRD Policji, innych kontrolujących nas instytucjach czy też sądach wszystkich instancji. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie sami sobie z taką sytuacją poradzić.

 

Dlatego ...

NIEZALEŻNY  ZWIĄZEK  ZAWODOWY  KIEROWCÓW   wspólnie  z   D.A.S.  POLSKA

przygotował specjalną ofertę ochrony prawnej kierowców.

Czym jest taka ochrona?

Otóż, ochrona prawna dla kierowców pojazdów mechanicznych jest potrzebną formą ubezpieczenia, nową na rynku polskim - w Europie zaś sprawdzoną od dawna. System ochrony prawnej obejmuje ubezpieczonego kierowcę przy dochodzeniu jego interesów prawnych związanych z prowadzeniem przez niego pojazdu (np. samochodu osobowego, ciężarówki lub autobusu - własnego lub obcego). D.A.S. pokrywa wszelkie koszty, których poniesienie konieczne jest do dochodzenia uzasadnionych roszczeń i obrony naruszonych praw ubezpieczonych kierowców, biorąc na siebie jednocześnie ryzyko finansowe.

 

Kiedy można liczyć na pomoc prawną D.A.S. ?

 

Ochrona prawna - odszkodowanie:

 • na przykład: z winy drugiego uczestnika kolizji kierowca zostaje ranny. Chcąc samemu dochodzić roszczeń w "walce" z innymi firmami ubezpieczeniowymi lub przed sądami narażamy się na wysokie koszty ochrony prawnej przy długotrwałej procedurze.
 • inny przykład: z winy lub bez winy ubezpieczonego kierowcy, powstała szkoda wynikła z nieterminowego dostarczenia ładunku do kontrahenta. Za szkodę zapłacił przewoźnik a potem wystąpił o jej zwrot z powództwa cywilnego przeciwko kierowcy. Mając wykupioną ochronę prawną D.A.S. reprezentuje interesy ubezpieczonego kierowcy przed sądami oraz pokrywa wszelkie koszty sądowe.
 • inny przykład: z winy ubezpieczonego kierowcy, autobus przyciął drzwiami, przewrócił i pociągnął po jezdni pasażerkę, która wystąpiła z powództwa cywilnego przeciwko kierowcy. Mając wykupioną ochronę prawną D.A.S. reprezentuje interesy ubezpieczonego kierowcy przed sądami oraz pokrywa wszelkie koszty sądowe.

 

Ochrona prawna - przestępstwa i wykroczenia:

 • na przykład: D.A.S. reprezentuje kierowcę i pokrywa koszty postępowania w sytuacji kiedy ubezpieczony kierowca spowoduje wypadek i zostaje przeciwko niemu wszczęte postępowanie z powodu podejrzenia wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym ,nieumyślnego lub umyślnego. Kierowca objęty jest również ochroną prawną w przypadku kiedy poszkodowany inny uczestnik ruchu drogowego z nieumyślnej winy ubezpieczonego kierowcy wnosi sprawę z powództwa cywilnego o odszkodowanie. D.A.S. także w takim przypadku ponosi wszelkie koszty związane z obroną ubezpieczonego kierowcy.

 

Ochrona prawna - prawo jazdy i dowód rejestracyjny

 • na przykład: gdy zatrzymane zostanie ubezpieczonemu kierowcy prawo jazdy lub odebrane zostaną uprawnienia do prowadzenia pojazdu , ewentualnie zatrzymany zostanie dowód rejestracyjny prowadzonego pojazdu D.A.S. pokryje wszelkie koszty ewentualnego postępowania (w tym także opinii biegłych).

 

ISTNIEJE    OCZYWIŚCIE    SZEREG    INNYCH    PRZYPADKÓW    W    KTÓRYCH UBEZPIECZONY    KIEROWCA    KORZYSTA    Z    OCHRONY    PRAWNEJ    D.A.S.

 

D.A.S.  REPREZENTUJĄC  INTERESY  UBEZPIECZONYCH  KIEROWCÓW  ODPOWIADA  DO  30.000 ZŁ.   NA   JEDNO   ZDARZENIE   POKRYWAJĄC   NASTĘPUJĄCE   KOSZTY:

 

 • honoraria i wydatki adwokata i radcy prawnego,
 • koszty sądowe wszelkich instancji ,w tym w szczególności: wpis i opłaty kancelaryjne ,koszty powołania przez sąd światków i biegłych,
 • koszty procesów w tym koszty i wydatki strony przeciwnej w przypadku przegranego procesu,
 • koszty postępowania egzekucyjnego a także wydatki na podróż w celu uczestnictwa w zamiejscowym postępowaniu sądowym,
 • jeżeli kierowcy grozi tymczasowe aresztowanie za nieumyślnie popełnione przestępstwo , a przestępstwo związane jest z prowadzeniem pojazdu mechanicznego D.A.S. zapłaci za niego kaucję do wysokości 15.000 zł. Kaucja ma formę nieoprocentowanej pożyczki.

 JAK PRZYSTĄPIĆ DO SYSTEMU OCHRONY PRAWNEJ ?

 

NIC PROSTSZEGO. NALEŻY JEDYNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM ZARZĄDU KRAJOWEGO NZZ KIEROWCÓW LUB DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO POD NR TEL. 606 922 855 DEKLARUJĄC SWOJĄ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU.

 • ROCZNE UBEZPIECZENIE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT WYŁĄCZNIE W KRAJU KOSZTUJE JEDYNIE 120 ZŁ. !
 • KIEROWCY JEŻDŻĄCY CZĘŚCIOWO W KRAJU A CZĘŚCIOWO ZA GRANICĄ - 160 ZŁ. Wtedy ochrona prawna obejmuje swym zakresem Europę oraz wszystkie państwa leżące w basenie Morza Śródziemnego.

 

PŁATNOŚĆ JEST JEDNORAZOWA LUB W DWÓCH PÓŁROCZNYCH RATACH